Skuteczny doradca zamówień publicznych


Doradca zamówień publicznych jest często osobą niedocenianą.
Warto jednak zwrócić uwagę, jakie najczęściej wymagania powinien on spełniać na
swoim stanowisku, jakie wykształcenie i umiejętności niezbędne są, aby stać się
osobą odpowiedzialną za wygrywanie przetargów?Zamówienia publiczne doradca powinien znać najlepiej ze wszystkich pracowników danej firmy. Pomijając już fakt, że powinien posługiwać
się on wiedzą z zakresu przepisów prawnych regulujących ten element finansów
publicznych, musi być przede wszystkim dobrze rozeznany w rynku. Zamówienia
publiczne Poznań nie odbiegają w znaczniej mierze od zamówień w innych miastach
Polski – doradca zamówień publicznych musi więc znać szczegółowo wszystkie
przepisy, aby móc pracować na terenie całego kraju. Zamówienia publiczne
doradca powinien selekcjonować – przedstawiać jedynie te, które warte są uwagi
patrząc na specyfikę oraz możliwości danej firmy, dla której pracuje. Powinna
być to osoba komunikatywna, samodzielna, ale potrafiąca pracować w zespole, a
także taka, która potrafi organizować całą swoją pracę, a nie tylko zamówienia
publiczne Poznań. Prawnik Poznań