Praca protetyka słuchu.


Protetyk słuchu to zawód, który wymaga od osoby pełnego skupienia, szerokiej i bogatej wiedzy teoretycznej i praktycznego jej wykorzystania. Jest to osoba, posiadająca wiedzę i możliwości związane z poprawą słuchu, jak i leczeniem zaburzeń z nim związanych.
Problemy ze słuchem występują u coraz większej ilości ludzi. Najczęściej związane są one ze starzeniem się organizmu i występują w znacznej mierze u osób w średnim wieku. Jednak starzenie się to nie jedyny powodów niedosłuchu i zaburzeń związanych ze słyszeniem. Istnieje szereg chorób mających wpływ na stan zdrowia ucha i jego funkcjonowanie. Aby móc walczyć z tym zaburzeniem i poprawić komfort życia, na który ma wpływ aparat słuchu należy dobrać odpowiednie metody leczenia, a często zastosować odpowiednie odbiorniki, pomagające wychwycić fale i przetworzyć je na odbieranie dźwięków. Zawód protetyka słuchu wymaga przyswojenia wiedzy i umiejętności związanej z wieloma dziedzinami. Dobry specjalista powinien znać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii aparatu słuchu, rehabilitacji i ochrony słuchu. Do jego zadań należą także: współpraca z innymi terapeutami, współpraca z pacjentem i jego rodziną, gromadzenie, analizowanie i interpretowanie zebranych wyników badań, dopasowanie odpowiedniego aparatu lub środka ułatwiającego odbieranie dźwięków czy umiejętne korzystanie ze specjalistycznych systemów i oprogramowań. protetyk słuchu Poznań.